Samenwerken

Samen werken, daar waar de cliënter beter van wordt of daar waar De Waerden zich samen met andere organisaties richt op de toekomst, wordt door ons actief gezocht.

De Waerden heeft daarom samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de volgende partners:

Maatschappelijke partners

Met een aantal partijen in het maatschappelijk domein heeft De Waerden afspraken gemaakt voor het verrichten van dagactiviteiten .

Autisme

In 2009 sloot De Waerden een samenwerkingsovereenkomst af met eenentwintig andere Noord-Hollandse organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening aan mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.

De “Wegwijzer” autisme in de regio Noord-Holland-Noord is hieruit voorgekomen. Op de website www.autismenhn.nl staat informatie over het zorgaanbod voor mensen met autisme in de regio Noord-Holland-Noord.

Woningbouwcorporaties

De Waerden werkt samen met vele woningbouwcoöperaties, dit ten behoeve van een goede huisvesting voor haar cliënten. Het betreft Woontij, Woonwaard, Eigen Haard, de Woonschakel, het Grootslag en Woningbouwvereniging Anna Paulowna.

De Waerden heeft een intentieovereenkomst met Woningstichting Woonwaard Noord Kennemerland en de gemeente Alkmaar, in het kader van het project Wonen, Welzijn & Zorg, in de wijk Overdie.

Triversum

Triversum, een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, en De Waerden hebben al enkele jaren een samenwerkingsovereenkomst. Triversum biedt De Waerden zorginhoudelijke ondersteuning in onze locaties in Onderdijk en Grootebroek.

De Omring

Voor de woonlocaties op Texel, Grootebroek en in Onderdijk heeft De Waerden een samenwerkingsovereenkomst met De Omring. De Omring biedt ons zo nodig Ambulante nachtzorg.

WonenPlus Noord-Holland

De Waerden heeft samen met andere zorginstellingen, een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Wonen Plus Noord-Holland. Wonen Plus realiseert praktische dienstverlening aan cliënten, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

SIG - organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking

Er wordt al jaren goed samengewerkt met SIG, actief in Midden- en Zuid Kennemerland. SIG en De Waerden leveren elkaar onder meer vertrouwenspersonen voor cliënten.

Integrale Vroeghulp (IVH)

De Waerden participeert in het sector overschrijdend samenwerkingsverband t.a.v. integrale vroeghulp (IVH) in Noord Holland.

Licht Verstandelijk Beperkt

De Waerden participeert al langere tijd in de stuurgroep Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) van het regionale expertisecentrum VG/GGZ

Palliatieve zorg

De Waerden is mede-ondertekenaar van het convenant Netwerk Palliatieve zorg.

Triade en SIG

De Waerden werkt voor beeldzorg samen met Traide en SIG.