"Meepraten, meedenken en meebeslissen met De Waerden. Jij hebt een mening."

Door Centrale deelraad cliënten

Centrale deelraad cliënten

De mening van onze cliënten over wat De Waerden voor hen doet is heel belangrijk.
Daarom is er een centrale deelraad cliënten. (Meestal zeggen en schrijven we cdc.)

Als iemand lid is van de cdc praat die met de andere leden over wat wel en niet goed gaat.
Samen wordt nagedacht over oplossingen. Soms wordt samen besloten wat De Waerden wel of niet mag doen.
De leden praten regelmatig met andere cliënten. Ook praten ze soms met de centrale deelraad verwanten, de manager cliëntondersteuning, de raad van bestuur,
de raad van toezicht en met adviseurs.

Dit doet de cdc

De cdc komt op voor wat goed is voor cliënten. Adviseert de raad van bestuur over bepaalde besluiten en veranderingen. Praat met elkaar over zaken
waar (bijna) alle cliënten mee te maken hebben. Overlegt met andere cliënten en de lokale cliëntenraden.
Er is ook een centrale deelraad verwanten (meestal zeggen en schrijven we cdv)
Soms vergaderen de cdc en de cdv met elkaar. Waarover de cdc en de cdv mogen meebeslissen staat in de wet.
Die wet heet: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. In het kort: Wmcz 2018.