Centrale deelraad verwanten

De centrale deelraad verwanten (cdv) vormt samen met de centraledeelraad cliënten (cdc) de centrale cliënten raad (ccr). Beide deelraden behartigen de belangen van de cliënten van De Waerden. Hun medezeggenschap draagt bij aan de beleidsontwikkelingen en daarmee aan de kwaliteit van de ondersteuning die De Waerden biedt. De raden praten en denken mee vanuit cliëntperspectief overonderwerpen die direct van invloed zijn op de cliënten.

Waarover de gezamenlijke raden als ccr kunnen meebeslissen staat in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. (Wmcz 2018).

Voor de medezeggenschap wordt lokaal en centraal samengewerkt tussen cliënten, verwanten en De Waerden. 

Als ouders, broers of zussen hebben verwanten de zorg voor hun zoon of dochter, broer of zus aan de De Waerden toevertrouwd. Voor hen is het veelal een ingrijpende beslissing geweest om de extra zorg die zij vaak lange tijd zelf hebben gedragen met De Waerden te delen. Het delen van die zorg is hetgemeenschappelijk belang van de cdv en De Waerden.

Dit doet de cdv

  • De cdv behartigt de belangen van de cliënten van De Waerden.
  • Ze betrekt verwanten bij de gang van zaken bij De Waerden.
  • De cdv stimuleert op lokaal en centraal niveau demedezeggenschap van verwanten.
  • De raad bespreekt beleidszaken, actuele thema's en signalen vanverwanten, die van invloed zijn op de ondersteuning van cliëntendoor De Waerden.
  • Ze adviseert de raad van bestuur bij besluiten en veranderingendie van invloed zijn op de ondersteuning van cliënten door De Waerden.

De cdv bestaat uit vijf leden en vergadert gemiddeld vijf keer perjaar, Als het nodig is komt de cdv vaker bij elkaar.
De cdv heeft ook contactpersonen op locaties. Zij spreken geregeld met de cdv over wat er op gebeurt op de locatie die zij vertegenwoordigen en wat er misschien anders kan.
Na iedere vergaderingkomt een nieuwsbrief uit. Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u een mail sturen naar Puck van de Vliet:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.